Eesti English
Nederlands
De betrekkingen tussen Estland en Nederland »

De betrekkingen tussen Estland en Nederland

06.04.2018

Het koninkrijk der Nederlanden heeft op 5 maart 1921 de Republiek van Estland  erkend. Na de bezetting door de Sovjet-Unie heeft Nederland op 2 september 1991 Estland weer erkend. De diplomatieke betrekkingen werden op 21 september 1991 hervat.

De ambassadeur van de Republiek Estland in Nederland is Mw. Kaili Terras, zij heeft haar geloofsbrieven op 6 september 2017 aan Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander aangeboden. De ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden Mw. Karen van Stegeren heeft haar geloofsbrieven aangeboden aan president Toomas Hendrik Ilves op 7 september 2016. 

Voorgaande Nederlandse ambassadeurs in Estland:

 • Joanna van Vliet (2001-2005)
 • Hans Glaubitz (2005-2006)
 • Henk Ary Christiaan van der Zwan (2006-2010) 
 • Maurits Robbert Jochems (2010-2012)
 • Jos Schellaars (2012-2016)


Voorgaande Estlandse ambassadeurs in Nederland:

 • Clyde Kull, resideerde in Brussel (1992-1996)
 • Jüri Luik, resideerde in Brussel (1997-1999)
 • Tõnis Idarand (1997-2000) en Andrus Normet (2000-2002), resideerden in Den Haag als tijdelijke zaakgelastigden
 • Priit Pallum (2002-2006)
 • Gita Kalmet (2006-2011)
 • Peep Jahilo (2012-2017)

Op 15 november 2006 werd in Den Haag het nieuwe ambassadegebouw van Estland (Zeestraat 92) feestelijk geopend in aanwezigheid van de minister van Buitenlandse Zaken Urmas Paet.

Estland heeft in Nederland drie honorair consuls: honorair consul Jan Brouwer in Rotterdam, honorair consul Nicolaas van de Griendt in Zwolle en honorair consul Marcel van den Heuvel in Amsterdam.

De belangrijkste staatsbezoeken

Naar Nederland

juni 2017

minister van Algemene Zaken Jüri Ratas bij een consultatie op diverse EU-onderwerpen, bilaterale ontmoeting met Minister Rutte

december 2011

minister van Buitenlandse Zaken Urmas Paet bij een conferentie over internetvrijheid

december 2010

minister van Buitenlandse Zaken Urmas Paet

oktober 2009

premier Andrus Ansip

juni 2007

president Toomas Hendrik Ilves, ontmoeting met koningin Beatrix

november 2006

bilaterale ontmoeting tussen minister van Buitenlandse Zaken Urmas Paet en de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Bernard R. Bot

maart 2006

minister van Defensie Jürgen Ligi

april 2005

minister van Bevolking Paul-Erik Rummo

november 2002

minister van Buitenlandse Zaken Kristiina Ojuland

september 2001

minister van Landbouw Ivari Padar


Naar Estland
april 2010 minister van Buitenlandse Zaken Maxime Verhagen in Tallinn voor een informele bijeenkomst van NAVO-ministers van Buitenlandse Zaken
maart 2010 minister van Buitenlandse Zaken Maxime Verhagen
augustus 2009 kamervoorzitter Gerdi Verbeek voor een bijeenkomst van vrouwelijke kamervoorzitters in Tallinn
oktober 2008 minister van Buitenlandse Zaken Maxime Verhagen voor een bijeenkomst van ministers van Buitenlandse Zaken van de Baltische Staten en Benelux landen
mei 2008 staatsbezoek van koningin Beatrix
mei 2006 kamervoorzitter Frans W. Weisglas
maart 2005 minister van Buitenlandse Zaken Bernard R. Bot
juni 2002 Prins van Oranje Willem-Alexander en prinses Maxima
april 2002 minister van Verkeer en Waterstaat Tineke Netelenbos
oktober 2001 premier Wim Kok

Overeenkomsten die de basis vormen voor samenwerking

Tussen de Republiek Estland en het Koninkrijk der Nederlanden zijn de volgende intergouvernementele overeenkomsten gesloten:

 • Overeenkomst inzake wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen (i.w. tr. 01-09-93)
 • Overeenkomst inzake vliegverkeer tussen en via betreffende grondgebieden. (iwtr. 01-02-94)
 • Overeenkomst inzake zeetransport (i.w.tr. 01-12-94)
 • Overeenkomst tussen de Republiek Estland, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Koninkrijk van België, het Groothertogdom van Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden inzake vervoer over de weg (i.w.tr. 01-06-96)
 • Overeenkomst betreffende samenwerking en wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken m.b.t. correcte tenuitvoerlegging van douanewetgeving, de preventie van overtredingen van de douanewetgeving, onderzoek en bestrijding van overtredingen. (i.w.tr. 01-06-96)
 • Overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting op inkomsten en vermogen en de overeenkomst inzake bestrijding van belastingontduiking (i.w.tr. 08-11-98)
 • Overeenkomst inzake het wederzijds afzien van visumplicht (overeenkomstsluitende partijen zijn tevens Koninkrijk van België, Groothertogdom van Luxemburg, tijdelijk i.w.tr. 01-07-99)
 • Memorandum van overeenstemming inzake werkgelegenheid in ontvangend land van afhankelijke personen van uitgezonden medewerkers (i.w.tr. 09-09-03)
 • Memorandum van overeenstemming inzake samenwerking m.b.t. broeikasgasemissiereductie volgens artikel 6 van het verdrag van Kyoto (i.w.tr. 09-09-03)
 • Overeenkomst inzake export en handhaving van sociale zekerheid (i.w.tr. 01-06-04)

Bilaterale samenwerking

Estland heeft een goede relatie met Nederland. De laatste jaren hebben naast de president van Estland ook de premier, de minister van Buitenlandse Zaken en andere hoogwaardigheidsbekleders Nederland bezocht. Ook vanuit Nederland zijn er bezoeken op hoog niveau naar Estland geweest. Een staatsbezoek van koningin Beatrix vond plaats in mei 2008. Minister van Buitenlandse Zaken Maxime Verhagen bezocht Estland in maart 2010.  Hij nam o.a. deel aan een informele bijeenkomst van NAVO-ministers van Buitenlandse Zaken in Tallinn. De ministers van Buitenlandse Zaken ontmoeten elkaar regelmatig in het format van ontmoetingen van ministers van Buitenlandse Zaken van de Baltische en de Benelux landen. Premier Andrus Ansip bezocht het Koninkrijk der Nederlanden in oktober 2009 en de minister van Buitenlandse Zaken Urmas Paet bezocht zijn collega Uri Rosenthal in december 2010.

Economische betrekkingen

Handelsverkeer

Nederland behoort voortdurend tot de tien belangrijkste handelspartners van Estland. In 2012 bedroeg het handelsverkeer 832 miljoen euro dat is 3,2% van de totale buitenlandse handel. Hiermee is Nederland de 8e meest belangrijke handelspartner van Estland.

526,3 miljoen ervan was import (de 9e plaats onder importpartners) en de export bedroeg 306 miljoen euro (de 8e exportpartner van Estland); handelsbalans negatief -219 mln euro. De belangrijkste exportartikelen in 2012 waren: minerale producten (42,9%), metalen-en metaalproducten (10,6%), machines en werktuigen (8,3%); importartikelen: machines en werktuigen (31,5%), chemische producten (21%) en voedingsmiddelen (8,2%).

Handelsverkeer tussen Estland en Nederland 2005-2012 (in miljoenen euro’s)

JAAR EXPORT % van totale export IMPORT % van totale import
2005 150.1 2.4 280.7 3.4
2006 182.7 2.4 379.9 3.6
2007 215.5 2.7 389.1 3.4
2008 194.1 2.3 362.2 3.3
2009 160.5 2.5 257.4 3.5
2010 203.1 2.3 308.5 3.3
2011 324.2 2.7 465.2 3.7
2012 306.6
2.4 526.3
3.8

Bron: Bureau voor de Statistiek

Belangrijkste exportartikelen in 2012:

 • minerale producten incl. stookolie - 42,7%
 • metalen-en metaalproducten - 10,6%
 • machines en werktuigen - 8,3%

Belangrijkste importartikelen in 2012

 • machines en werktuigen - 31,5%
 • chemische producten - 21%
 • voedingsmiddelen - 8,2%

Investeringen

Volgens de gegevens van de Estlandse Bank bedroegen de directe investeringen van Nederlandse bedrijven naar Estland 1,5 miljard euro dat is 10,6 % van alle in Estland gemaakte directe investeringen (peildatum 30-09-2012).

Nederland staat na Zweden en Finland op de derde plaats in de lijst van landen met het grootste volume van directe investeringen in Estland. De Nederlandse geldstromen gingen naar de volgende sectoren in Estland:  transport en opslag (27 % van de investeringen), onroerend goed (17 %) en beroeps-, wetenschappelijke- en technologische ontwikkelingsactiviteiten (13%).

Volgens de gegevens van de Estlandse Kamer van Koophandel waren er op 29-02-2012 258 bedrijven met Nederlandse belangen in Estland geregistreerd.  De grootste bedrijven met Nederlandse belangen  in Estland zijn: Maxima, Alexela Logistics, Magnum, Fortum, Termest, Termak Real Estate. Eén van de grootste investeerders met een Nederlandse achtergrond is Vopak N.V dat opslagservice voor vloeibare producten aanbiedt.

Estlandse bedrijven hebben 79,4 miljoen euro in Nederland geïnvesteerd dat is 2 % van alle directe buitenlandse investeringen (peildatum 30-09-2012).

De investeringen betreffen de volgende sectoren: beroeps-, wetenschappelijke- en technologische ontwikkelingsactiviteiten, financiële- en verzekeringsactiviteiten, groot- en detailhandel, levering van elektriciteit, transport en opslag, informatie,  communicatie en onroerend goed.

Toerisme

De laatste jaren is de belangstelling van Nederlanders om naar Estland te reizen fors toegenomen. Vaak wordt er geïnformeerd naar de mogelijkheden voor gezinsvakanties: de Nederlander concentreert zich niet alleen op Tallinn, meestal willen ze met de auto door het  land  reizen. Er wordt gevraagd naar overnachtingsmogelijkheden buiten de hoofdstad, naar fietspaden en de laatste tijd ook naar kleine jachthavens. Een apart en interessant gebied in de toerismesector is het camper- en caravantoerisme. Er is regelmatig vliegverkeer tussen Estland en Nederland, er zijn dagelijks een tweetal directe vluchten v.v. tussen Tallinn en Schiphol.

Het aantal Nederlandse toeristen in Estlandse toeristische accommodaties  2010-2012

2010 – 11 713

2011 – 17 968

2012 – 18 279

Bron: EAS  

Plattelandstoerisme in Estland (in het Nederlands)

Culturele betrekkingen

Muziek is één van de bekendste Estlandse “cultuurexport artikelen” in de Lage Landen. De composities van Arvo Pärt, Veljo Tormis en Tõnu Kõrvits klinken regelmatig in diverse concertzalen in Nederland. Tevens geven Estlandse dirigenten leiding aan belangrijke Nederlandse muziekcollectieven; de chef-dirigent van het Nederlands Kamerkoor is Risto Joost. In de periode van 2005-2011 had dirigent Neeme Järvi een samenwerkingsovereenkomst met het100-jarige Haagse Residentie Orkest.

In april 2013 vonden optredens in Den Haag plaats van het Nederlandse amateur kamerkoor Kwintessens en het strijkorkest De Haagse Beek met programma's gewijd aan Arvo Pärt.

Letterkunde: Professor en vertaler Cornelius Hasselblatt van de Universiteit van Groningen   heeft de werken van Jaan Kross, Viivi Luik en Tõnu Õnnepalu naar het Nederlands vertaald. Recent is van hem voor het eerst in het Nederlands een beschouwing over de Estlandse geschiedenis met de titel Van IJstijd tot Skype verschenen (2012).

Uit een vroegere periode zijn er vertalingen van de literaire werken van A. H. Tammsaare verschenen: De Boer van Korboja, (1922; in het Nederlands 1940, 1941) en Waarheid en Recht, (1926-1933; in het Nederlands deel I 1929; deel II 1941).    

Film: Estland is in Nederland vooral bekend dankzij zijn animatiefilms. Op het programma van het grootste animatiefilmfestifal HAFF (Holland Animation Film Festival) staan voortdurend werken van Estische animatoren. In 2012 werd in heel Nederland succesvol de animatiefilm Lotte en de maansteen getoond.

Estlands taalonderwijs in Nederland

In 2007 werd - gesteund door het Estlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken - een Estische school in Nederland geregistreerd. Eén keer per maand nemen op een zondag in Gouda ongeveer een twintigtal kinderen deel aan de lessen. Daarnaast wordt er ook voor andere belangstellenden lessen verzorgd. Meer informatie: www.eestikool.nl of www.facebook.com/pages/Eesti-Kool-Hollandis/151820294852804

Op academisch niveau was het (tot 2012) mogelijk Estisch te leren aan de Universiteit van Groningen.


TopBack

©Estlandse Ambassade in Den Haag Zeestraat 92, 2518 AD Den Haag, Nederland tel. 31 (0)70 302 9050, e-mail: embassy.haag@mfa.ee